Audit Energia certificada en IPMVP. Protocol Internacional de mesura i verificació de l’estalvi energètic

Audit Energia es qualifica com a empresa certificada per EVO (Efficiency Valuation Organization) per tal de poder realitzar i certificar projectes de mesura i verificació d’estalvi energètic. IPMVP es defineix com el líder internacional en protocols de mesura i verificació, avalua de forma estándar l’estalvi en el consum energètic i estableix una guía per desenvolupar plans de millora de l’eficiència energètica.

Mitjançant Audit Energia pot implementar el protocol IPMVP amb l’objectiu principal de reduïr els costos energètics de la seva organització.