Cas d’Èxit: Estalvi aconseguit gràcies Implementació d’un SGE a Hospital de Figueres

Audit Energia aconsegueix fer estalviar un total de 58.000€ anuals a l’Hospital de Figueres amb la implantació de SGE.

Gràcies a millora en la gestió de les màquines de refrigeració i a l’assessorament continu, del 2014 al 2016 el consum s’ha reduït en més de 360.000kWh anuals, més del 6% del consum total del centre hospitalari.
El repte inicial per gestionar energèticament un Hospital era no afectar al seu funcionament continu ni les característiques de confort necessàries de les diferents zones de l’edifici. Amb la mesura de subconsums amb el software Audit Energy Manager de DEXMA, es disgrega el consum i s’aconsegueix tenir una radiografia exacta del comportament d’elements crítics com les màquines de clima (refredadores i calderes). Aquestes dades han facilitat l’ajust de la consigna de temperatura de confort al a que realment es necessita, discriminant per exemple una temperatura diürna a una nocturna.

El cas d’èxit obtingut reforça el que des d’Audit Energia sempre s’ha defensat, i és la importància de mesurar el consum per aconseguir que realment es consumeixi el que sigui necessari, fent d’aquesta manera que els edificis siguin el més eficients possibles.

Aquest projecte es suma dins altres projectes realitzats en edificis terciaris com el de la biblioteca municipal de Lloret de Mar o d’un centre cultural de Cassà de la Selva.