Cas d’èxit: Estalvi aconseguit gràcies al pla de gestió energètica a l’Hospital veterinari CANIS

L’èxit aconseguit en matèria d’estalvi energètic i econòmic a l’Hospital veterinari CANIS, s’emmarca en un projecte de desenvolupament i planificació energètica gradual, a implementar entre els anys 2013 i 2018.
Aquesta pla de gestió energètica va començar amb l’obtenció de la millora de preus de l’energia, seguit de la optimització de la potència contractada. Posteriorment, el repte passava per monitoritzar el comptador general de companyia, per tal d’analitzar detalladament el consum (el “què”), i alhora, concretar el comportament i particularitats d’aquest (el “com”). Aquesta informació ens ha permès detectar consums nocturns excessius, així com puntes de consum per simultaneïtat. Aquesta fase del pla de gestió energètica conclou amb la instal·lació d’il·luminació LED a tot l’edifici, així com formació al personal, amb especial interès en el personal de guàrdies nocturnes.
Durant el mes de maig de 2017, entra en funcionament la instal·lació d’energia fotovoltaica d’autoconsum, que consta d’un total de 230 panells fotovoltaics de 260 Wp. Aquesta instal·lació permet a l’Hospital veterinari generar-se la seva pròpia electricitat. El consum elèctric de maig de 2017 s’ha vist reduït en un 53% respecte maig de 2016.
En valors numèrics, Audit Energia aconsegueix fer estalviar un 68% del cost de la factura a l’Hospital veterinari CANIS, essent un total de 23.000€ anuals d’estalvi, respecte 2013. Paral·lelament, el consum comprès entre 2013 i 2018 es reduirà en un 59%, 130.350kWh menys, i el que és equivalent a una reducció de gairebé 30Tn de CO2 emeses a l’atmosfera.