Pla MOVALT Infraestructures

Segons publicació del BOE, del 28 de Desembre de 2.017, es publiquen les bases regulades per a la concessió de subvencions en infraestructures de recarrega de vehicles elèctrics.

Des de Audit Energia, fem difusió de les línies existents per les subvencions que es publiquen, per poder aportar aquest incentiu a empreses i administradors de comunitats de veïns.

En aquesta última publicació, les ajudes ascendeixen a 15.000.000 € i es destinen, tant a la implantació de sistemes de recarrega en la modalitat d’adquisició o de renting per un mínim de 2 anys.

En aquesta, queda inclosa el PRVE, l’obra civil i el cablejat amb col·locació i exclòs el comptador intel·ligent en el cas que sigui necessari.

És d’aplicació en els casos:

  • Per us públic en el sector no residencial.
  • Us privat / públic en zones d’aparcaments per empreses privades i publiques, tant per ús de treballadors, clients o flota pròpia de vehicles.
  • Ús públic en via pública i carreteres.