VIA LLIURE PER L’AUTOCONSUM I LA MOBILITAT ELÈCTRICA.

Revocat l’impost al sol i la figura del gestor de recàrrega.

El govern espanyol ha revocat l’impost al sol, reconeixent així el dret a l’autoconsum sense càrrecs, i ha eliminat la figura del gestor de càrrega, considerada fins ara el fre del desenvolupament de la xarxa d’infraestructura de recàrrega tant necessària per la viabilitat de la mobilitat elèctrica, facilitant així la instal·lació de PdRVE (punts de recàrrega per vehicles elèctrics) que s’ha convertit en una necessitat per moltes empreses per aportar valor i diferenciació als seus serveis.

El reconeixement del dret a l’autoconsum sense càrrecs, garanteix l’accés a alternatives més barates i respectuoses amb el medi ambient, dos conceptes tant important avui en dia tant per empreses com ajuntaments inclús particulars.

Audit Energia com a empresa especialitzada en energies renovables i execució d’instal·lacions, es posa a la seva disposició per elaborar un estudi de la viabilitat de la seva instal·lació  fotovoltaica per autoconsum: dimensionament a mida, cost, estalvi i retorn de la inversió.

Per altre banda la eliminació de la figura del gestor de càrrega, fa que qualsevol establiment, ja sigui empresa, ajuntament inclús usuari, que instal·li punts de recàrrega, pugui vendre l’energia a altres conductors de vehicles elèctrics i rendibilitzar així la seva inversió.

Audit Energia com a empresa especialitzada en mobilitat sostenible, infraestructures de recàrrega i servei tècnic de PdRVE, es posa a la seva disposició oferint un servei integral per la instal·lació d’estacions de recàrrega oferint:

  • Disseny de la solució segons necessitats actuals i futures
  • Projecte de legalització
  • Execució de la instal·lació elèctrica de recàrrega
  • Manteniment integral del PRVE
  • Optimitzar els costos d’explotació: gestió eficient de la potència
  • Rendibilitzar la inversió: Facturació dels costos a usuaris segons requeriments.