Audit Energia especialista en auditoria energètica per a empreses

AUDIT ENERGIA realitza projectes d’enginyeria de proposta de serveis de consultoria energètica amb la finalitat de l’estudi energètic, referit com a auditoria energètica bàsica, que mesura en detall i durant un període de temps suficientment representatius, el consum i comportaments energètics dels principals elements consumidors d’electricitat de les instal·lacions mitjançant les dades obtingudes i la tecnologia i gestió actual dels edificis i on es proposen millores per a la reducció dels consums.

Es realitza:

  • Mesura de consums.
  • Inventari dels equips consumidors.
  • Estudi de la optimització de la potència contractada.
  • Estudi de la millora de la compra d’electricitat.
  • Informe tècnic i econòmic de les solucions de gestió i inversió proposades segons les mesures realitzades i el tipus d’instal·lació analitzada.• • •