Propostes d’estudis lumínics de les instal·lacions

AUDIT ENERGIA realitza projectes d’enginyeria de l’estudi de les característiques i usos de les diferents zones de les instal·lacions així com les seves necessitats per tal de satisfer les exigències lumíniques als punts de treball i les zones de circulació.

També es proposa una solució tècnica òptima per substituir la instal·lació d’il·luminació actual per una d’alta eficiència.