Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum i Punt de recàrrega de vehicle elèctric

Audit Energia  executa una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a la coberta de l’Espai Ter de Torroella de Montgrí, complementada amb un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics a la mateixa dependència municipal del Baix Empordà.

La instal·lació solar fotovoltaica contempla el subministrament de 30 panells JA Solar 72cell polí cristal·lí amb una potència pic de 330Wp – 9,9kWp en total – connectats a un inversor trifàsic Fronius Symo de 8kW. El sistema es complementa amb una monitorització online de la producció i consum de l’edifici municipal.

Els panells s’han fixat mitjançant estructura autoportant metàl·lica amb blocs de formigó de la marca Solarstem sobre la coberta plana i especialment dissenyats per suportar les tramuntanades, a 20º d’inclinació. S’incorpora un deflector de vent a la part posterior a tots els mòduls fotovoltaics.

El punt de recàrrega de vehicle elèctric és l’equip URBAN de CIRCUTOR, equipat amb dos sockets trifàsics de fins a 22kW cadascun.

Audit Energia és també Servei Tècnic Oficial a la província de Girona de l’empresa catalana CIRCUTOR.