Audit Energia realitza la instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics juntament amb MIFAS i Som mobilitat

Audit Energia ha realitzat la instal·lació del punt de recàrrega a l’aparcament que gestiona GEIEG MIFAS a Renfe, d’ús exclusiu pel vehicle elèctric compartit de la cooperativa Som Mobilitat.

El punt de recàrrega de l’empresa catalana CIRCUTOR incorpora un equip que mesura el consum de la instal·lació i gestiona la potència que demana el cotxe elèctric, per tal de no superar la potència contractada i garantir el subministrament elèctric. Audit Energia, com a SAT CIRCUTOR a la província de Girona, s’encarrega de la instal·lació, reparacions i manteniment de punts de recàrrega.”