Ajuntament de Palau-Saverdera

Audit Energia ha realitzat l’estudi d’estalvi energètic als principals edificis de l’ajuntament, optimitzant el consum energètic a partir de la situació inicial dels diferents subministraments elèctrics.

En concret l’estudi ha permès detectar ineficiències en la contractació, s’han estudiat els horaris de funcionament dels centres, els usos de cada un d’ells i la corba de consums. Això ha permès detectar puntes de consum agregat i ineficiències en la gestió energètica dels subministres. També s’han agilitzat les gestions amb la comercialitzadora Elèctrica Endesa, per tal de renegociar un millor preu per als subministres del municipi.

Les mesures d’estalvi energètic a l’Ajuntament de Palau-saverdera han permès aquest curs que els diferents edificis del consistori hagin retallat la despesa en 21.000 euros. Els nou subministraments més rellevants del municipi són l’Ajuntament Nou, el Vell, la Piscina, la llar d’infants, l’Escola, l’Hotel d’entitats i el Centre Cívic.