Auditories energètiques

Audit Energia entén el servei d’auditoria energètica com el primer pas del procés que ha de conduir la seva empresa a reduir els costos energètics.

Realitzem un diagnòstic exhaustiu i transparent dels equips consumidors d’energia a la seva empresa, amb la finalitat de quantificar-ne el consum i valorar si l’ús actual és energèticament eficient.

  • Compressors d’aire
  • Extrusores
  • Injectores
  • Bombes d’aigua/aire
  • Equips de climatització
  • Il·luminació
  • Refredadores
  • Torres de refrigeració
  • Altres

Gràcies a les mesures de camp realitzades (instal·lació d’analitzadors de xarxa, termografies, cabalímetres, data logger per registre de Tª, anàlisi de fums de combustió en calderes,…) elaborem un informe detallat amb les mesures d’estalvi més efectives i amb períodes de retorn més rentables.

ar6-circutor

Aquesta radiografia de la seva empresa es completa amb un estudi detallat de les factures de gas i electricitat, en què s’estudien els preus de l’energia pactats amb les comercialitzadores i es valora la millora d’aquests segons els preus de mercat actualitzats als quals tenim accés com a gestors energètics .
Conscients de la falta de crèdit per a noves inversions, prioritzem la implantació de solucions de gestió i control dels equips existents, en col·laboració amb partners que ofereixen qualitat i resposta en el servei ofert.

L’equip d’Audit Energia té àmplia experiència en la realització d’auditories energètiques en el sector càrnic, automobilístic, metal·lúrgic, hoteler, terciari i en instal·lacions esportives.

boiler-termography