Càrniques d’Osona

L’empresa Càrniques d’Osona, amb seu a l’Illa Càrnia de Vic, ha apostat per la gestió energètica integral per tal de reduir el consum energètic a les seves instal·lacions.
La detecció d’ineficiències en les càmeres de fred ha estat el punt de partida per aconseguir els principals estalvis energètics a les instal·lacions.

Per altra banda, a L’Hospital de Figueres, la implantació d’un Sistema de Gestió Energètica ha servit per a identificar els consums d’electricitat, gas i aigua i modificar la gestió dels principals equips consumidors, minimitzar puntes de consum simultani i millorar la gestió de la climatització del centre sanitari.