Certificació Energètica Illa Diagonal

L’actual RD 235/2013 estableix l’obligació de posar a disposició dels compradors i usuaris dels edificis un certificat d’eficiència energètica que haurà d’incloure informació objectiva sobre l’eficiència energètica d’un edifici i els valors de referència com els requisits mínims d’eficiència energètica amb la finalitat que els propietaris o arrendataris de l’edifici o d’una unitat d’aquest puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica.

Audit Energia va ser l’encarregada de realitzar el Certificat Energètic d’un centre comercial tant emblemàtic com l’Illa Diagonal de Barcelona. Un conjunt d’edificis que inclou:

  • Hotel Husa l’Illa Diagonal
  • Hotel NH Constanza
  • Oficines
  • Galeries Comercials Illa Diagonal

Aquest projecte va representar la certificació energètica de més de 100.000 m2, entre els edificis d’oficines, centres comercials i hotels.
El projecte es va iniciar a mitjans de juny amb l’entrada en vigor de la nova normativa. Durant la primera fase es van realitzar les visites tècniques necessàries als diferents edificis per tal d’obtenir els resultats més acurats possibles.

Degut a aquest i a altres projectes en el camp de l’eficiència energètica ens posicionen  com a empresa compromesa en l’estalvi i la sostenibilitat dels edificis i les seves instal·lacions.