El certificat d’eficiència energètica

El passos d’Audit Certificacions per a l’obtenció el certificat energètic són els següents :

  • Creació d’una base de dades amb les factures de gas i electricitat dels últims 12 mesos.
  • Visita a l’immoble per a recopilar dades i prendre mesures sobre els materials constructius (tancaments, façanes, equips de calefacció,…).
  • Aixecament del plànol de la vivenda.
  • Simulació energètica de l’edifici mitjançant els programes de càlcul oficials.
  • Determinació de l’etiqueta energètica.
  • Informe amb les propostes més rellevants i efectives perquè la vivenda millori en 1 o 2 nivells.

Des de la posició del propietari, una correcta taxació de l’eficiència energètica del seu habitatge és imprescindible per tal que aquest no es devaluï al mercat immobiliari.
Des del punt de vista del comprador o llogater, és important que aquest certificat tingui la credibilitat suficient com per no estar adquirint un immoble sobrevalorat energèticament.

En el context actual d’encariment de l’electricitat i del gas natural, obtenir una qualificació inferior a la real, i per tan etiquetar l’habitatge com a menys eficient, repercutirà directament en el valor de compra o lloguer d’aquest.

Avui en dia el el procés habitual de cerca de pisos de lloguer s’inicia a través de pàgines web especialitzades, on els demandants apliquen filtres per zona, nombre d’habitacions, preu, etc…
Amb l’entrada en vigor del nou RD 235/2013 l’eficiència energètica dels habitatges passa a ser un argument de pes en la tria, ja que un immoble eficient comporta menys despesa en climatització i un major comfort.

Una dada rellevant és que una vivenda classe A tan sols consumeix el 30% de l’energia que si la mateixa vivenda fos classe G.