Eficiència energètica

Amb el servei de Gestió Energètica Integral el client pretén donar un pas endavant en la manera d’afrontar la reducció en la despesa energètica de la seva empresa.

Conèixer quant, com i on es consumeix l’energia i els diferents sub-consums de les instal·lacions és el primer pas d’un camí de llarg recorregut que ha de concloure en estalvis d’entre el 15 i 30% del consum d’energia actual.

Estudiem el client cas a cas, utilitzant una sistemàtica ordenada i pautada adaptant-la a les diferents necessitats segons les característiques de la indústria.

procés gestió energètica

L’estudi conclou, en el cas de considerar-ho necessari, amb la proposta d’un seguit de modificacions i redisseny d’instal·lacions o processos productius de la industria per tal de poder fer efectiva aquesta millora en l’eficiència dels recursos energètics. Mitjançant un contracte de prestació de serveis, Audit Energia es posiciona com a gestor energètic de les instal·lacions mitjançant la monitorització en temps real dels consums d’electricitat, gas i aigua, durant un període determinat per dur a terme un estudi eficaç, amb un alt nivell de contacte amb el client i l’absolut compromís en els resultats obtinguts.