Hospitalari Santa Caterina

Audit Energia executa el projecte de monitorització de diferents espais gestionats per l´Institut d´Assistència Sanitària.

La situació global per la que passa la sanitat catalana en quant al nivell d´escassetat financera, no ha impossibilitat que des dels diferents centres sanitaris es mantingui una constant lluita per tal d´oferir els òptims serveis al ciutadà.
Un dels principals reptes dels diferents espais del parc sanitari català és el d’optimitzar el consum energètic, utilitzar els recursos de manera més eficient i en definitiva aconseguir una sostenibilitat continuada en la gestió dels diferents centres.

L’ Institut d’Assistència Sanitària ha encarregat a Audit Energia part d’aquest procés de millora en l’eficiència energètica que contempla un procés de monitorització en temps real de diferents punts de subministrament de companyia, així com de diferents punts de sub-consum (submetering). Audit Energia executa aquest projecte seguint un procés de gestió energètica integral amb el suport d’un potent sistema de software energètic on-line.

Més informació:

Institut d’Assistència Sanitària


Fase 1 Eficiència Energètica a l’Hospital Santa Caterina de Girona:

  • Anàlisis i optimització de la potència elèctrica contractada al Parc Hospitalari Martí i Julià.
  • Anàlisis i optimització de la potència contractada en 22 centres de salut que l’Institut d’Assistència Sanitària gestiona a la província de Girona.

Fase 2 Eficiència Energètica de l’Institut d’Assistència Sanitària a la provincia de Girona:

  • Fase 2.1: Implantació d’un sistema de gestió energètica integral al Parc Hospitalari Martí i Julià mitjançant la monitorització a temps real dels  subministraments de companyia d’electricitat, gas i aigua,  així com diferents sub-consums de les instal·lacions (sub-metering).
  • Fase 2.2: Implantació d’un sistema de gestió energètica integral a 11 centres sanitaris de la província de Girona mitjançant la monitorització dels principals punts de subministrament energètic.

Durant la Fase 2, Audit Energia ha revisat i estudiat cada un dels punts de consum energètic dels diferents centres sanitaris controlats. Partint des de la introducció i validació de les factures de subministrament energètic dels últims dos anys i seguint per un informe mensual basat en l’estudi constant que permet detectar, delimitar i millorar l’ús energètic i el manteniment de les instal·lacions dels diferents centres.