Nota legal

Nota legal
– Informació general.

AUDIT ENERGIA és la marca comercial de Audit Prevención y Auditorías, SL , societat registrada al Registre Mercantil de Girona Full 85, Volum 99, Llibre 0, Secció 8a, Full Gi-1759, Insc. 6a, amb domicili al C/ Can Pau Birol, número 15, 17005 Girona, amb número de C.I.F. B-17705310.

A efectes de comunicació i notificacions de l’usuari a l’empresa AUDIT ENERGIA, la direcció de correu electrònic és la següent: info@auditenergia.com

– Prestació de serveis.

A través de la seva pàgina web, AUDIT ENERGIA ofereix a l’usuari tant informació relativa a l’activitat que desenvolupa com informació relativa a l’estat de traballs encarregats pels seus clients. Per a la contractació de qualsevol servei que consti al seu “web site”, l’usuari s’haurà de posar en contacte amb AUDIT ENERGIA amb la finalitat de rebre la informació detallada del servei concret que li interessi.

– Propietat Intel·lectual i Industrial.

AUDIT ENERGIA és propietaria de la pàgina web www.auditenergia.com i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina citada així com dels continguts de la mateixa i del nom de domini www.auditenergia.com. La totalitat d’aquest “web site”: text, imatges, marques comercials, logotips, botons, fitxers de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per las lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàginas web on el “web site” de AUDIT ENERGIA redirigeix, així com la titularitat dels seus conteninguts i dels noms de domini dels mateixos, corresponen als seus propietaris.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest “web site” i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de AUDIT ENERGIA

– Limitació de responsabilitat.

El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta, segons el que estableix l’article 17 de la LSSICE.
AUDIT ENERGIA no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquest “web site” o dels seus continguts, fins i tot danys informàtics i la possible introducció de virus.

Girona, 20 de febrer de 2013