Optimització de la factura elèctrica

El servei d’optimització de la factura elèctrica consisteix en:

  • Optimització de la potència contractada
    • Identificació de recàrrecs/sobrecontractacions de potència
    • Estudi tècnic per reduir-ne el cost (factures i corba quarthorària de potència)
    • Proposta de la nova potència a contractar

 

  • Identificació, quantificació i proposta de solucions per a recàrrecs de reactiva

 

  • Valoració de l’actual preu de l’energia, segons la situació actual del mercat elèctric.

Mitjançant aquest servei el client aconsegueix uns estalvis immediats, ja que aconsegueix reduir imports fixes com el terme de potència, amb un pes d’entre el 10 i 15% en la factura elèctrica.

shutterstock_89738425_2

El client ha de saber que els tràmits de reducció de potència no tenen cap cost associat i, suposant que augmenti el consum degut a un augment de la producció, es pot contractar una potència superior al cap de 12 mesos.