Organització

Audit Energia ofereix solucions d’enginyeria per a la transició energètica i la reducció d’emissions de CO2 en els 3 eixos següents:

  • Eficiènica energètica a la indústria:

 

 

 

  • Instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum:

 

 

 

  • Solucions de recàrrega per a vehicles elèctrics: