Seguiment i control de factures

Per a clients de gran consum o clients multipunt oferim un seguiment mensual de les seves factures, en què ens assegurem que els imports facturats són correctes i procedim a les reclamacions pertinents abans del seu pagament.

 

Simulació de la factura mitjançant la telemesura directe del comptador de companyia.

  • Aconseguim anticipar-nos a factures d’imports inesperats.
  • En cas d’errors de facturació, ens avancem al cobrament de la factura errònia amb la reclamaciópertinent a la comercialitzadora.

Informe periòdic amb l’evolució del consum i cost del gas i electricitat de la seva empresa.

  • Molt útil per a detectar instal·lacions amb consums superior a la mitjana.
  • Permet verificar la repercussió de les mesures d’estalvi energètic implantades a l’empresa.
  • Permet comparar els ratis energètics de l’empresa amb els del mateix sector productiu. Un indicador important de l’eficiència de l’empresa respecte la competència.