Hospital Veterinari Canis

Pla de gestió energètica amb autoconsum fotovoltaic que aconsegueix una reducció del 68% del cost final de la factura. prova

prova 2