Instal·lació punt de recàrrega

Maçanet de la Selva

0

El passat divendres 19 de març de 2021, l'Ajuntament de Maçanet de la Selva va inaugurar el nou punt de recàrrega per a vehicles elèctrics situat al Passeig Sant Llorenç, davant del Pavelló Municipal. La inversió ha estat d'uns 12.000€, i ha comptat amb una subvenció de 5.000€ de la Diputació de Girona.

Inicialment la recàrrega dels cotxes elèctrics serà gratuïta i mitjançant l'aplicació mòbil Electromaps, amb una durada màxima de 3 hores.

El punt de recàrrega, model URBAN del fabricant català CIRCUTOR, disposa de 2 preses trifàsiques de 22kW cadascuna. Durant les 3 hores de recàrrega, un cotxe elèctric que aprofiti els 22kW de potència que subministra el punt de recàrrega, podrà carregar l'equivalent a més de 350km d'autonomia. 

Els cotxes elèctrics amb càrrega trifàsica de 11kW aconseguiran carregar gairebé 200km d'autonomia. Els vehicles híbrids endollables, que carreguen a 3,7kW de potència, uns 65km d'autonomia en 3h.

La solució tècnica proposada per Audit Mobility, la divisió de solucions de recàrrega d'Audit Energia, permet una gestió dinàmica de la potència de recàrrega: quan la demanda elèctrica del Pavelló i del Camp de Futbol és elevada, el punt de recàrrega redueix la potència que demanen els cotxes. 

Els avantatges de la gestió dinàmica de potència en la recàrrega de vehicles elèctrics són molt importants:

  • No és necessari disposar d'un subministrament elèctric dedicat, amb el cost que suposa la potència contractada.
  • No és necessari augmentar la potència contractada de la instal·lació (Pavelló Municipal, Piscina, Ajuntament, Escola, aparcament comunitari,...)
  • Garanteix el subministrament elèctric a l'edifici: evita sobrecàrregues i talls del subministrament elèctric, produïts per simultaneïtats.
  • Garanteix la recàrrega del cotxe elèctric: el sistema és modulant, permet carregar des de 1,4kW fins a 22kW, segons la potència disponible en cada instant.
  • Redueix els costos fixes i les penalitzacions per excés de potència.

Des d'Audit Mobility, SAT Oficial CIRCUTOR de la província de Girona, treballem des del 2017 per oferir solucions innovadores en la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

Oferim el disseny, la instal·lació, legalització, manteniment i operació de punts de recàrrega

 


 

Com a gestors de càrrega oferim la externalització del servei i ens fem càrrec del cost de l'electricitat, manteniment i operació, facturant directament als usuaris l'energia consumida

  • Ajuntaments
  • Empreses industrials
  • Aparcaments
  • Centres comercials 
  • Comunitats de veïns
Inauguració del punt de recàrrega instal·lat per Audit Mobility a Maçanet de la Selva