Instal·lació punt de recàrrega

Port Esportiu Marina de Palamós: primera fase amb 10 punts de recàrrega per vehicle elèctric

0

Primera fase cap a la transició energètica amb 10 punts de recàrrega per vehicle elèctric


Port Esportiu Marina Palamós és un port únic situat al nucli històric de Palamós, la seva inauguració el 1992, va dotar la Costa Brava d’una infraestructura portuària àmplia i moderna que ha permès potenciar la pràctica de la nàutica esportiva.

Actualment, Audit Energia ha finalitzat la primera fase de la instal·lació de Punts de Recàrrega de Vehicle Elèctric en les seves instal·lacions amb un total de 264,8kW instal·lats.

Aquesta primera fase consta de 10 PRVE, de la sèrie Urban de CIRCUTOR, separats en dues zones, Ponent i Llevant.

La distribució de la infraestructura de recàrrega es divideix en dos punts de recàrrega trifàsics i tres monofàsics, a cadascuna de les zones esmentades anteriorment.

 • Zona Ponent amb 2 PRVE de 2x22kW i 3 PRVE de 2x7,4kW.
 • Zona Llevant amb 2 PRVE de 2x22kW i 3 PRVE de 2x7,4kW.

Una de les accions més importants a l'hora d'executar l'actuació ha estat la instal·lació del software de control de l'empresa CIRCUTOR anomenat "Smart DLM Premium". Aquest software permet que a partir de dos analitzadors, un que mesura el consum total de la instal·lació i l'altre el consum total dels PRVE.

En el programa, s'informa de quina és la potència contractada i a partir de les dues mesures anteriors i s'obté la potència disponible pels PRVE.Tanmateix, el software instal·lat permet veure l'estat de càrrega de cada un dels vehicles carregant i el seu consum.

A més a més, aquest sistema de gestió de potència permet la integració de producció d'energia solar i en aquest cas s'ha executat en la Zona Ponent on s'ha instal·lat tecnologia salar fotovoltaica una potència de 118kWp. Aquesta instal·lació fotovoltaica treballa com un factor clau per la gestió dinàmica de la potència.

Els principals avantatges aportats de la utilització del software "Smart DLM Premium" de CIRCUTOR són:

 • No necessita disposar d'un subministrament elèctric dedicat i els costos corresponents.
 • Garanteix el subministrament elèctric de l'edifici: evita sobrecàrregues i talls del subministrament.
 • Garanteix la recàrrega dels vehicles elèctrics, els permet recarregar des de 1,8kW a 22kW.
 • Permet la gestió dinàmica de potència entre l'edifici, la instal·lació fotovoltaica i els PRVE sense superar la potència contractada.

Amb aquestes accions el Port Esportiu Marina Palamós s’adhereix a la descarbonització del país i potencia la mobilitat elèctrica a la Costa Brava.

Aquests punts de recàrrega s’han incorporat a la plataforma Electromaps per tal de fer-los visibles per la xarxa d’usuaris de vehicle elèctric, així com fomentar l’activitat del Port Esportiu.


Localització dels PRVE de la Zona Ponent (Imatge esquerra) i Zona Llevant (Imatge dreta)


Des d'Audit Mobility, SAT Oficial CIRCUTOR de la província de Girona, treballem des del 2017 per oferir solucions innovadores en la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

Oferim el disseny, la instal·lació, legalització, manteniment i operació de punts de recàrrega

Com a gestors de càrrega oferim la externalització del servei i ens fem càrrec del cost de l'electricitat, manteniment i operació, facturant directament als usuaris l'energia consumida.

 • Ajuntaments
 • Empreses industrials
 • Aparcaments
 • Centres comercials 
 • Comunitats de veïns