Subvenció instal·lació d'autoconsum

Informació pràctica per tramitar la subvenció

Destinataris de les subvencions

 • Programa 1: Instal·lacions d'autoconsum amb o sense emmagatzematge en empreses de serveis
 • Programa 2: Instal·lacions d'autoconsum amb o sense emmagatzematge en empreses del sector productiu, incloent les administracions amb activitat econòmica
 • Programa 3: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions existents d'empreses (totes les que inclou els programes 1 i 2)
 • Programa 4: Instal·lació d'autoconsum amb o sense emmagatzematge en:
   • Àmbit residencial
   • Administració pública sense activitat econòmica
   • Tercer sector (entitats sens ànim de lucre)
   • Persona física amb activitat econòmica (autònoms)
   • Comunitats d'energia
 • Programa 5: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions existents en els mateixos destinataris que el programa 4
 • Programa 6: Instal·lacions d'energia tèrmica amb fonts renovables en àmbit residencial

Documentació a presentar per sol·licitar l'ajut

 • Formulari de sol·licitud amb les dades omplertes del titular, instal·lació, etc. (descarregable de la web de l'ICAEN)
 • Fotocòpia del DNI/NIF del sol·licitant
 • Pressupost desglossat de l'empresa que executarà la instal·lació (amb data posterior a 1 de juliol de 2021). Per a instal·lacions amb import subvencionable superior a 40.000€ caldrà presentar 3 pressupostos en el moment de la justifiació de la instal·lació
 • Altres documents per a cada cas:
  • Quan la instal·lació contingui emmagatzematge, una declaració del tècnic competent conforme el sistema d'emmagatzematge no estarà connectat a la xarxa directament
  • Per al programa 4, una declaració del tècnic competent conforme el consum anual és igual o major del 80% de l'energia generada anualment
  • Quan no se superi els 100kW nominals, cal presentar una declaració responsable conforme no es causa dany significatiu a cap objectiu ambiental
  • Quan se superi els 100kW nominals, caldrà presentar un pla estratègic d'acord amb el compliment de cap dany significatiu ambiental segons el Reglament UE2020/852 i una memòria resum de procés de valorització del 70% dels residus d'obres civils que es generin
  • CNAE, en els casos dels programes 1, 2 i 3.

Preguntes freqüents

Terminis:

 • Sol·licitud: a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i fins el 31 de desembre de 2023
 • Resolució de l'ajut per ordre d'entrada de sol·licitud
 • Inici de l'actuació
  • Pels programes 1,2,3 després de la sol·licitud
  • Pels programes 4 i 5: després de la publicació del RD477/2021
 • Justificació: 18 mesos a partir de la resolució de l'ajut

IMPORTANT: PER ENTRAR EL FORMULARI DE SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ ÉS NECESSARI FER-HO PEL TITULAR A TRAVÉS DE LA WEB DE L'ICAEN AMB CERTIFICAT DIGITAL (idcat mòbil, idcat, clave pin, etc.)

Si no disposeu de certificat digital feu click aquí.

Qui ha de sol·licitar l'ajut:

El sol·lictant de l'ajut ha de ser el titular de la instal·lació, entenent que el titular de la instal·lació serà qui fa front als pagaments de les factures relatives a la instal·lació i n'és el propietari durant almenys 5 anys.

Caldrà poder justificar el pagament de les factures de la instal·lació

 


Actuacions preparatòries per programes 1,2,3

En els programes 1, 2 i 3 destinats a empreses on les actuacions d'instal3lació no poden iniciar-se abans de la sol·licitud de la subvenció, sí que es pot avançar alguns dels tràmits considerats com actuacions preparat`roies, dins els costos subvencionables de la instal·lació i que inclouen:

 • Redacció de projecte de la instal·lació
 • Sol·lictiud de llicència d'obres
 • Sol·licitud del punt de connexió

Aquests tràmits es poden fer abans de la sol·licitud de la subvenció però sempre amb posterioritat a la publicació del RD477/2021.