AUDITORIES ENERGÈTIQUES

Des d'Audit Energia realitzem cada 4 anys auditories energètiques per a grans empreses, segons indica el RD 56/2016, amb l'objectiu de reduir el consum i cost d'energia, així com la reducció d'emissions de CO2 de l'empresa.

El nostre equip realitza una anàlisi detallada dels principals consumidors d'energia mitjançant la instal·lació d'equips de mesura energètica portàtils connectats a la plataforma de gestió energètica a temps real. 

L'ús de tecnologia en la mesura dels consums permet no només identificar els consums energètics per a l'elaboració de la memòria reglamentària, sinó prendre mesures efectives d'estalvi energètic durant la realització de l'auditoria energètica. 

L'informe resultant de l'auditoria energètica contempla:

  • Un anàlisi dels consums i costos d'energia i de CO2
  • Realització de termografies per a detecció de punts calents en quadres elèctrics i pèrdues d'energia per aïllament en edificis o canonades de fluids de procés.
  • Propostes de millora en gestió d'energia
  • Propostes de millora en inversió en equips més eficients energèticament
  • Estimació del retorn econòmic de les inversions plantejades
  • Definir bones pràctiques per a treballadors/es
  • Avaluació d'una instal·lació de producció d'energia de fonts renovables

Contacta'ns i sol·licita un pressupost per una auditoria energètica a la teva empresa.