ISO 50.001

Des d'Audit Energia acompanyem a les empreses a implantar la norma ISO 50.001 per tal de millorar la gestió eficient de l'energia a l'organització mitjançant els sistemes i processos d'informació i de treball.

Una mesura, supervisió i seguiment sistemàtic dels consums energètic es tradueix en una reducció de consums i costos energètics, així com l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. 

Des de la direcció de l'empresa s'estableix una política energètica que se centra en: 

  • Planificar: establir els objectius de reducció de consums
  • Fer: implementar els processos de seguiment i control
  • Verificar: realitzar un seguiment dels indicadors energètics
  • Actuar: realitzar accions de millora per estalviar energia

 

Des d'Audit Energia assessorem a les empreses en la certificació de la ISO 50.001 tot considerant el tamany de l'empresa, el sector en què es troba i la singularitat en l'estructura interna organitzativa.

Ens enfoquem a una implantació pràctica i productiva de la ISO 50.001 per tal d'aconseguir el màxim d'estalvi energètic amb la menor inversió en equips de mesura i de recursos de personal propis de l'empresa.