MANTENIMENT I NETEJA DE PLAQUES

Conscients de la importància de mantenir en bon estat les instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum, des de Audit Energia hem dissenyat un servei de manteniment de plaques per tal de garantir la màxima producció i seguretat de la instal·lació.

Aquest servei de manteniment de plaques contempla:

  • Manteniment preventiu anual
  • Neteja de panells anual o sota demanda

 

Mitjançant aquest servei volem donar un valor afegit a la seva instal·lació i mantenir-la en les millors condicions per poder seguir rendint al màxim durant més de 25 anys.

 

El manteniment preventiu contempla: 

  • Alta a la plataforma energètica d'Audit Energia
    • Alertes a temps real al centre de control del SAT (pèrdua de xarxa elèctrica, connectivitat, desviació segons producció teòrica,...)
    • Informe mensual de rendiment real vs esperat (segons irradiació W/m2) 
  • Revisió anual de la instal·lació fotovoltaica

El servei de neteja de panells fotovoltaics permet: 

  • Assegurar un rendiment òptim de la instal·lació fotovoltaica
  • Evitar l'aparició de punts calents, que resultin en un defecte dels panells fotovoltaics

A Audit Energia hem invertit en equips de neteja professionals i mitjans d'elevació que ens permeten ser competitius i realitzar els treballs de manteniment de plaques en alçada amb la màxima seguretat.

Utilitzem un descalcificador i un detergent específic per la neteja de plaques fotovoltaiques.

 

Contacta'ns per una oferta personalitzada de neteja de plaques solars!