Ampliació en 35 milions d’euros en ajudes a la indústria per a l’eficiència energètica

L’institut Català d’Energia (ICAEN) i l’institut per a la Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE) acorden l’ampliació de la línia d’ajuts per a l’estalvi i l’eficiència energètica en la industria en 35 milions d’euros.

La nova partida s’afegeix als 48,7 milions que ja estaven destinats inicialment a aquesta línia i que s’havien vist superats per les sol·licituds. Aquesta ampliació permetrà atendre a les peticions que van quedar a la llista d’espera i noves sol·licituds.

#transicióenergètica #energia

Font ICAEN