AuditEnergia és notícia al Diari de Girona

El concurs Gir Solar, promogut des del grup de Girona de la cooperativa, promou entre els seus socis l’autoproducció fotovoltaica.

Més de 140 persones s’han inscrit al projecte Gir Solar d’autoproducció fotovoltaica de Som Energia. L’empresa gironina Audit Energia (Grup Ditecsa) va guanyar el concurs de la cooperativa el maig de l’any 2019, i s’encarrega de totes les fases: el disseny, la instal·lació i la legalització de les instal·lacions fotovoltaiques amb la Generalitat i fins aconseguir la compensació d’excedents.

Gir Solar és la segona compra col·lectiva d’instal·lacions d’autoproducció solar fotovoltaica de la cooperativa Som Energia. El model ha estat un èxit i actualment hi ha 13 compres col·lectives més repartides entre Catalunya, les illes Balears, Navarra, Madrid i el País Valencià. La compra ha estat promoguda des del Grup Local de Girona i per a l’elecció de l’empresa es va realitzar un concurs amb criteris i condicions tècniques i econòmiques de valor afegit pels socis.

Degut a l’extens àmbit d’actuació (Gironès, Alt i Baix Empordà, Pla de l’Estany i la Garrotxa) la logística ha estat un repte per a l’empresa Ginstalnou (la instal·ladora del Grup Ditecsa), donat que són instal·lacions d’entre dos i quatre dies d’execució.


Un projecte sostenible

Aconseguir les mínimes emissions de CO2 a les visites tècniques ha estat una prioritat per a Audit Energia. L’empresa estima que el 85% dels més de 12.000 km recorreguts s’han realitzat en vehicle 100% elèctric (2 Nissan Leaf) i la resta en un vehicle híbrid, aconseguint un estalvi de més de 900 kg de CO2 i de 550 litres de gasolina.


Bonificacions

Diferents ajuntaments de les comarques gironines apliquen bonificacions en alguns impostos, com l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), als habitatges que vulguin posar panells fotovoltaics. Segons explica el Grup Ditecsa, «aproximadament la meitat dels municipis de la província ofereixen algun tipus de bonificació». Així ens podem trobar amb bonificació de l’ICIO de fins al 95% o una bonificació de l’IBI de fins al 50% durant 5 anys.


Energia per anys

Els panells fotovoltaics disposen de garanties del producte d’entre 12 i 25 anys, i els fabricants garanteixen un rendiment superior al 82% a l’any 25. Per tant, quan s’inverteix en una instal·lació fotovoltaica s’està comprant l’energia que es podrà gaudir durant tots aquests anys, a un cost conegut i sense veure’s afectat pels augments del mercat elèctric. Així, doncs, s’ha de començar a veure els edificis com a generadors d’energia i no només com a simples consumidors.


Grup Ditecsa

El Grup Ditecsa, amb seu al polígon Mas Xirgu de Girona, està format per diferents empreses de l’àmbit de l’enginyeria i les instal·lacions energètiques. El composen Disseny Tecnic Ditecsa, oficina tècnica del sector de l’enginyeria industrial i constructiva, fundada el 1977; Ginstalnou, l’empresa instal·ladora i mantenidora del grup especialitzada en gas natural, climatització, electricitat i aigua; i finalment Audit Energia, empresa especialitzada en energia solar fotovoltaica, solucions de recàrrega de vehicles elèctrics i consultoria energètica per a grans empreses.