El Port Esportiu Marina Palamós inaugura l'autoconsum fotovoltaic

Instal·lació fotovoltaica a la coberta de la Marina Seca que generarà més de la meitat del seu consum.

El Port Esportiu Marina Palamós ja disposa de tecnologia solar fotovoltaica per alimentar el seu consum elèctric.

Audit Energia en coordinació amb Ginstalnou (Grup Ditecsa) ha dut a terme l'execució d'una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a la coberta de les naus de la Marina Seca del Port Esportiu de Palamós.

La instal·lació està formada per 254 panells Jinko (el primer fabricant a nivell mundial) i un inversor central Huawei SUN2000-100KTL.

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

  • Potència pic fotovoltaica: 118,11 kWp.
  • Producció anual: 165.000 kWh. Més del 50% del consum total anual.
  • Estalvi emissions anuals: 53.000 kg/CO2. Igual a 265.000 km amb cotxe de benzina.
  • Estalvi econòmic anual: més de 17.000€. Retorn de la inversió inferior a 4 anys.

CANVI DE TARIFES EL PROPER 1/6/2021 QUE PROVOCARÀ UN AUGMENT DEL COST DE L'ENERGIA!

De cares al juny, es començarà a aplicar un canvi regulatori en els peatges del sistema elèctric que provocarà un augment del preu de l'energia (tant per les cases, com per les petits empreses i també per les grans indústries).

L'autoconsum permet que ens generem part de l'energia que consumim, i així veure'ns menys afectats pel canvi de preus de l'1 de juny.

Des d'Audit Energia podem ajudar-vos a plantejar i executar instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum!

El retorn de la inversió en instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum passa a ser inferior als 4 anys!