Nova convocatòria per ajudes per actuacions d’eficiència energètica

El ministeri per la transició ecològica ha allargat el termini del programa d’ajuts a les actuacions d’eficiència energètica en PIME i en grans empreses del sector industrial.

La publicació de la segona convocatòria d’ajuts té les mateixes característiques i requisits que la convocatòria passada. El termini de sol·licitud per presentar-ser a aquesta segona convocatòria serà fins el 30 de juny de 2023.

Des d’Audit Energia ajudem a formalitzar la sol·licitud per les empreses interessades per tal de poder accedir als ajuts en eficiència energètica.

Quina tipologia d’inversions es podrà escollir?

Les actuacions que es podran portar a terme s’hauran d’ajustar a una o a les següents tipologies:

  • Tipologia 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

Amb un màxim admissible de 14.379 € (inversió elegible / tep (estalvi d’energia final en un any). Es a dir, la inversió elegible no pot superar els 1,2 € per kWh d’estalvi , tenint en compte que un tep equival a 11.630 kWh.

 

  • Tipologia 2: Implementació de sistemes de gestió energètica industrials

Haurà de complir que el rati màxim serà de 14.501 € (Inversió elegible/ tep ) i que haurà de complir amb la norma ISO 50.001.

Import de l’ajut

L’import de l’ajuda serà a la menor entre el 30% de la inversió elegible i el cost elegible en funció de la tipologia d’empresa.

La inversió mínima elegible dependrà de la tipologia i es podrà presentar conjuntament diverses actuacions.

FONT: ICAEN
FONT: ICAEN

Per més informació podeu consultar les bases de la convocatòria a la web de l’ICAEN.