Noves mesures urgents de l'àmbit energètic

Audit Mobility

Nova normativa de l'àmbit energètic publicada al Reial Decret Llei 29/2021, de 21 de desembre

 

Des d’Audit Energia, com a instal·ladors de punts de recàrrega de vehicle elèctric, us fem una petita explicació del que ens afecta el Reial Decret Llei 29/2021, de 21 de desembre per fomentar la mobilitat elèctrica, entre d’altres mesures urgents de l’àmbit energètic.

La nova normativa obliga d’una dotació mínima de punts de recàrrega en els edificis d'ús diferent al residencial privat. A més, tot aquest procés d'instal·lació haurà de dur-se a terme abans de l'1 de gener de 2023.

Per tant, segons el Reial Decret Llei 29/2021, tots els edificis no residencials privats i els pàrquings no adscrits a cap edifici hauran d'instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics ene l cas que hi hagi ha més de 20 places d'aparcament.

S’haurà d’haver instal·lat 1 punt de recàrrega per a cada 40 places d’aparcament o fracció d’aquesta fins a arribar a les 1.000 places, i un punt de recàrrega per cada 100 places addicionals o fracció.

L'Administració General de l'Estat i els organismes públics vinculats o dependents d’aquesta hauran d'instal·lar 1 punt de càrrega per cada 20 places d'aparcament fins a arribar a les 500 places, i un punt de recàrrega per cada 100 places addicionals o fracció.

Queden exclosos d’aquestes obligacions els edificis protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat amb valors arquitectònics o històrics. En la mesura que el compliment d’aquesta exigència pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, segons determini l’autoritat competent en matèria de protecció de patrimoni.

 

Nova normativa de l'àmbit energètic publicada al Reial Decret Llei 29/2021, de 21 de desembre
Nova normativa de l'àmbit energètic publicada al Reial Decret Llei 29/2021, de 21 de desembre