Pla Moves III – Ampliació del pressupost en 65M€ addicionals

Audit Mobility

Tens dubtes amb el Pla Moves III, per la instal·lació de punts de recàrrega o amb l'adquisició d'un vehicle elèctric? Aquí tens la solució!

Ajut per l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), amplia el pressupost inicial ja exhaurit del PLA MOVES III en 65 milions d’euros addicionals, per l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega.

Recordar que la convocatòria estarà oberta fins al desembre del 2023 o fins a esgotar els recursos disponibles i aquests es repartiran de manera equitativa entre les dues línies.

La convocatòria oberta el passat 2 d’octubre contava amb un pressupost inicial de 65 milions d’euros, i des de aleshores s’havien rebut 7.748 sol·licituds per adquisició de vehicle elèctric i 4.052 peticions d’ajut per la instal·lació de punts de recàrrega.

Plan Moves III
Plan Moves III

La convocatòria mantindrà els requisits per a sol·licitar els ajuts. Podran fer-ho les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris o administracions sense activitat econòmica que hagin adquirit un vehicle inclòs en el programa o que hagin instal·lat un punt de recàrrega, i també les persones jurídiques i la resta d’administracions.

Des de l’atorgament de l’ajut hi haurà un període màxim de 12 mesos per executar i justificar l’actuació.

La partida destinada a subvencionar la instal·lació de punts de recàrrega finançarà punts de recàrrega públics i privats ubicats tant en àrees residencials com en zones d’estacionament, de via pública o xarxa viària, i els ajuts cobriran des del 30% fins al 80% de la despesa elegible segons el beneficiari, amb un màxim de 800.000 euros per expedient i de 5.000 euros per a les persones físiques.

Els ajuts cobreixen des del cost del punt de recàrrega fins els treballs i equips associats a la seva instal·lació, com ara l’obra civil o els sistemes de gestió, control i seguretat, entre d’altres.

Pla Moves III – Ampliació del pressupost en 65M€ addicionals