Subvencions per l'autoconsum i l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable

El RD477/2021 aprova la concessió d'ajudes directes destinades a línies d'incentius per a l'autoconsum i emmagatzematge renovables.

Els programes d'incentius 1 i 2 especifiquen per empreses de serveis i empreses del sector productiu que es subvencionarà el % corresponent per instal·lacions d'autoconsum que s'executin a partir de la data de sol·licitud.

 

 

Amb data 29 de juny de 2021 s'ha publicat el RD477/2021 que descriu les ajudes directes a comunitats autònomes per a línies d'incentius destinades a promoure l'autoconsum i l'emmagatzematge amb fonts renovables, i també els sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

 

Per la comunitat autònoma de Catalunya, l'ICAEN publicarà (previsiblament al’octubre) la convocatòria amb el detall del procediment per tal de presentar la documentació relativa a cada projecte.

Ajuts a l'autoconsum amb fonts d'energia renovable

Empreses

Els programes d'incentius 1 i 2 estan destinats a la incorporació d'autoconsum en empreses del sector serveis i del sector productiu amb els percentatges subvencionables corresponents. Aquestes instal·lacions s'han d'executar amb posterioritat a la sol·lictiud (convocatòria pendent de publicar, ICAEN).

Una instal·lació entre 10 i 100kWp en àmbit industrial es pot veure beneficiada de fins el 35% del cost subvencionat!

Cost subvencionable en els programes 1 i 2. Font: RD477/2021
Cost subvencionable en els programes 1 i 2. Font: RD477/2021
Costs subvencionables addicionals. Font: RD477/2021
Costs subvencionables addicionals. Font: RD477/2021

CONTACTA'NS PER ESTUDIAR LA TEVA INSTAL·LACIÓ I OPTAR A LES AJUDES PUBLICADES!


Domèstic

Per una banda, es subvencionarà les instal·lacions per autoconsum (programa incentius 4) en àmbit residencial executades a partir de l'1 de juliol de 2021 i, per altra banda, la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions ja existents (programa incentius 5). 

CONTACTA'NS PER ESTUDIAR LA TEVA INSTAL·LACIÓ I OPTAR A LES AJUDES PUBLICADES!

Font: RD477/2021
Font: RD477/2021
Font: RD477/2021
Font: RD477/2021

En el programa d'incentius 6, es considera subvencionable la instal·lació de tecnologia per generació d'energia tèrmica des de fonts renovables en àmbit residencial. La següent taula detalla les ajudes considerades en aquest àmbit.

Font: RD477/2021
Font: RD477/2021

Les instal·lacions aïllades de la xarxa elèctrica també estan considerades com subvencionables en aquest programa d'incentius.

Les comunitats energètiques també es poden beneficiar dels programes d'ajuts 1, 2 i 3.