Autoconsum Industrial

SERVEIS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER A LA INDÚSTRIA

La tecnologia solar fotovoltaica en la modalitat d’autoconsum instantani és la millor inversió que pot fer el sector industrial per reduir la despesa energètica i econòmica, a més de contribuir en la reducció d’emissions d’efecte hivernacle.

Els avenços tecnològics i la fabricació en massa de panells, inversors i estructures de suportatge ha permès que actualment sigui la tecnologia més rendible, tan per a la producció d’electricitat en grans parcs de generació com per a instal·lacions industrials per autoconsum. Els darrers 10 anys el cost d’aquest tipus d’instal·lacions s’ha vist reduït en més de 8 vegades, equiparant-se (o fins i tot essent més competitiva) al cost de generació de les grans centrals  elèctriques tradicionals.

A inicis de 2019 podem parlar que els projectes claus en mà per a indústria presenten les següents xifres:

Inversió inferior a 1€/Wp instal·lat
Retorn de la inversió de 4 a 6 anys
TIR de la inversió de 25 anys superior al 20%

Considerant una vida útil de la instal·lació de 25 anys (si bé hi ha fabricants que garanteixen un 87% del rendiment inicial al cap de 30 anys), podem afirmar que l’electricitat autoconsumida  haurà costat la meitat que el preu que actualment (any 2021) està pagant la indústria.

Des d’Audit Energia ens encarreguem del disseny, l’execució i la legalització d’instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum.