INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Aparcaments comercials

La transformació del parc automobilístic actual cap a la mobilitat elèctrica és un repte per tota la indústria associada a aquest sector: tallers de manteniment, gasolineres, empreses de recanvis i les mateixes marques que s’han de reinventar per oferir vehicles amb baixes emissions de CO2.

Com en qualsevol revolució industrial, l’electrificació del transport comporta noves necessitats i oportunitats de negoci: la recàrrega dels vehicles.

Audit Mobility ofereix solucions de recàrrega per a grans aparcaments comercials:

  • Aparcaments soterrats o en superfície
  • Aparcaments privats o de concessió pública

Conscients dels elevats costos associats a la demanda de potència, la solució prioritza:

  • Optimitzar els costos d’explotació: gestió eficient de la potència
  • Rendibilitzar la inversió: implantant les eines de facturació als usuaris, actuant com a gestors de càrrega

 

Contacta'ns a mobility@auditenergia.com