PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Flotes d'empreses

L’electrificació de la mobilitat és una realitat, i cada dia són més les empreses amb flota de vehicles comercials, grans empreses amb pàrquings per a treballadors, clients o proveïdors que requereixen d’una solució per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Audit Mobility ofereix una solució integral en la recàrrega de flotes:

  • Disseny de la solució segons necessitats actuals i futures
  • Execució de la instal·lació elèctrica de recàrrega
  • Manteniment integral del PRVE
  • Facturació dels costos a usuaris (gestor de càrrega)